Adriaan Seelen:

"Ik wil de belangstelling voor de eigentijdse beeldhouwkunst in steen bevorderen en warm houden. Natuurlijk probeer ik dat te doen met mijn vrije werk, maar ik wil daarnaast mijn kennis en ervaring graag met anderen delen. Daarbij wil ik de rol van vraagbaak en kenniscentrum op me nemen.
Mensen kunnen hun voordeel doen met mijn ervaring als beeldend kunstenaar, maar ook van belang is mijn ervaring als restauratie­steenhouwer en -beeldhouwer. Ik heb bovendien jarenlang lesgegeven aan de steenhouwersopleiding in Utrecht. Het gaat bij het leren beeldhouwen om de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht in de kunst en het ambacht. In mijn goed geoutilleerde ateliers in Nederland en Frankrijk is iedereen die daaraan wil werken van harte welkom."

Beeldhouwcursussen Atelier Rijen

Workshops Atelier Rijen

Beeldhouwcursussen Chateau Melay Frankrijk

Masterclass beeldhouwen