Masterclass beeldhouwen

Adriaan Seelen:
“De masterclass beeldhouwen is een logisch vervolg op het cursuswerk dat ik al 17 jaar doe. Vooral de gevorderde cursist heeft behoefte aan meer kennis en vaardigheid. De kiem is gelegd en die wil men tot wasdom brengen. De kennis die ik op mijn vakgebied heb, wil ik graag delen en daarbij heb ik geen beroepsgeheimen. Aan mij de taak om de ontwikkeling van de cursist te begeleiden en waar mogelijk te stimuleren. Met mijn activiteiten probeer ik de beeldhouwkunst in steen vitaal, actueel en vernieuwend te houden.”

Een indruk van eerdere Masterclasses:
- filmimpressies van Masterclass 2008
- expositie van Masterclass 2008 in TSOAR Leidschendam
foto’s van Masterclass 2008,
- foto’s van Masterclass 2009
- foto's van Masterclass 2010,
- website van Masterclass 2010.
- foto's van Masterclass 2012
- foto's van Masterclass 2015

Werkwijze

Voordat u deelneemt aan de masterclass willen de docenten graag inzage in uw portfolio. Daaruit moet blijken dat u beschikt over een ruime ervaring in het beeldhouwen (geen speksteen e.d.). Bovendien moet u de potentie en de ambitie hebben voor een verdere ontwikkeling in het beeldhouwen. In het atelier te Rijen vinden voorbereidende groepsbijeenkomsten plaats. In Frankrijk werken we zeven dagen in een goed geoutilleerd atelier. Er wordt gebruik gemaakt van luchthamers, schuur- en polijstmachines, diamantboren, een diamantzaagmachine en natuurlijk ook van de gewone handgereedschappen. Uw docenten zijn Adriaan Seelen en Gerard van Rooij.

Aanmelding en aanvullende informatie

Wie belangstelling heeft voor de Masterclass kan contact opnemen met Adriaan Seelen.